Krediidimüügi lahendused

Milliseid infoallikaid kasutada krediidivõime hindamisel ja kuidas tõlgendada saadud andmeid?

Kui usaldusväärsed on need andmed ja mida eriti tähele panna?

Missugused on võimalused integreerida oma andmesüsteemidesse taustandmeid?

Kuidas neid andmeid tõlgendada ja hinnata potentsiaalse kliendi krediidivõimet?

Mil viisil vormistada krediidimüük nii, et ei tõstatuks vaidlusi näit kauba või teenuse osutamise/üleandmise suhtes?

Mida ette võtta, kui teenuse või kauba üle andmine jäi korrektselt vormistamata?

Kuidas alustada ning korraldada võla sissenõudmist?