Pankroti- ja saneerimis-
menetlus

Teil on kahtlus, et võlgnik on muutunud või muutumas maksejõuetuks?

Kas esitada pankrotihoiatus? Võlgnik ei reageeri?

Missugused on võimalused Teie äripartneri pankroti korral oma raha kätte saada?

Millal on otstarbekas pankrotimenetlust finantseerida ja mis eesmärgil?

Millal pöörduda nõudega pankrotistunud äriühingu juhatuse liikmete või kolmandate isikute vastu?

Kas nõustuda Teile esitatud saneerimiskavaga?

Tegemist on ilmselgelt pahatahtliku pankroti või saneerimisega?